top of page

Uzņēmējs!

Uzņēmējs ir atvasinājums no vārda "uzņemties", tas ir - uzņemties iniciatīvu, atbildību un nepieciešamo risku par kādu saimniecisko pasākumu.

BET vēl viņš ir parasts cilvēks, no kura tiek sagaidītas superspējas, disciplīna, darbinieku motivācija, citu likšana priekšā sev, veiksmīgu pārrunu veikšana, naudas pelnīšana, drosme, nepadošanās, spēja mainīties, pārdot, ražot, maksāt nodokļus, būt sociāli aktīvam un mīlošam ģimenes cilvēkam.

Rodas jautājums, kurš parūpējas par viņiem?

business%20man_edited.png

Globāli uzņēmējs

iedalās 3 pamatkategorijās

Attieksme

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Prasmes

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Ambīcijas

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Kā izmērīt Uzņēmēju?

Personības iezīmes

Psiholoģijas zinātnē viens no atzītākajiem personības iezīmju testiem
HEXACO.org ir pieejams ikvienam tiešsaistē un jebkuram cilvēkam tiek mērītas 6 galvenās iezīmes, kas ļauj prognozēt uzvedību nākotnē.

Emocionālā apziņa

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Fiziskā enerģija

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Mērķtiecība

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Fokuss

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Resursu pārvaldība

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Consultation

Celsim līmeni

Pieteikties uz privātu konsultāciju

Thanks for submitting!

bottom of page